Telomererna förkortas

Jag skrev en extentiell dikt i biologiska ordalag. För att illustrera bifogar jag en bild.
 
 

För varje hjärtslag

ett hjärtslag mindre

kvar

 

Telomererna förkortas

vid varje celldelning

 

Tiden ebbar ut

långsamt

eller fort

Vad vet vi?

 

Tanken

 

sliter i mig

skär

 

För att lindra smärtan

bygger jag istället

ett osynligt verk

som ett enzym

i en organell

i en cell

i en vävnad

i ett organ

i en kropp

 

Speciella substrat just för mig

Jag behövs

 

Någon ger mig rätt kofaktor

skapar rätt pH

rätt temperatur

 

Bevare mig från inhibitorerna

 

Sen är det upp till mig

- anabol eller katabol?

 

Som en liten del av något stort

kan vi skapa något som destruenterna inte biter på

Dikter | Enzym, Tid | |
Upp