Något att begrunda

Idag är det den första dagen av fastetiden. Jag fick för mig att jag detta år skall avstå från kött och raffinerat socker - nog egentligen sådär helt av icke-fromma skäl, om jag ska vara ärlig. I första hand tycker jag att det är roligt och utmanade, så på det sättet är inte min fasta särskilt mycket till fasta.
 
Imorse snubblade jag däremot över Jesaja 58:6-10, som påvisar hurdan fasta Gud vill ha. Ja, hurdan fasta han inte vill ha har jag läst om tidigare, men denna beskrivning av en god fasta var ny för mig - jag fick något att begrunda.
 
"Nej, detta är den fasta jag vill ha:
Lossa orättfärdiga bojor, 
lös okets band, 
släpp de förtryckta fria, 
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige 
skaffa de fattiga och hemlösa en boning, 
kläd den nakne
var du än ser honom 
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram
som morgonrodnaden 
och ditt helande visa sig med hast. 
Din rättfärdighet
skall gå framför dig 
och Herrens härlighet
följa i dina spår.

Då skall Herren svara
när du åkallar honom. 
När du ropar, skall han säga:
"Se, här är jag." 
Om du gör dig av
med varje slags ok, 
om du slutar att peka finger
och tala onda ord,

om du delar med dig
åt den hungrige av det du har 
och mättar den som lider nöd, 
då skall ditt ljus gå upp
i mörkret 
och din natt bli lik middagens ljus."
 
Om ändå mitt liv under den kommande månaden skulle kännetecknas av dessa rader! Vilken utmaning.
 
- I så fall får jag nog se till att värna om en god nattsömn först.
 
Funderingar | Fasta, Jes 58:6-10 | |
Upp