Fastän min blick är grumlig

Idag vill jag dela med mig av några ord, som jag hittade i min dagbok; ibland känns det som att jag trasslar in mig i livet, slits åt olika håll och böjer mig som ett sädesax för vinden. Jag blir trött på Gud, eller snarare alla mina förvridna uppfattningar om honom, och allt varande och icke-varande hit och dit. 
 
"Och ändå vet jag
fastän min blick är grumlig
att det är dig jag älskar allra mest ♥"
 
När det kommer till kritan är det ju så. Det är omöjligt att inte älska Gud när man bara ens ser en liten bråkdels skymt av hur god han är.
 
Funderingar | Gud är god | |
Upp